Cookies

Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. De meeste grote websites doen dit.


Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen.


Hoe gebruiken we cookies?

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.


We gebruiken Google Adsense advertenties op onze website.
Google, als derde partij, gebruikt cookies om advertenties op onze website te tonen.
We gebruiken facebook om Like buttons te tonen, en facebook comments.
Wij, samen met derde partijen zoals Google gebruiken first-party cookies (zoals Google Analytics cookies) en derde partij cookies (zoals Facebook cookies) om data te verzamelen die gebruikt word voor het analyseren van advertentie vertoningen, en andere advertentie diensten die gerelateerd zijn aan onze website.


Hoe komt u meer te weten en wat kunt u met de cookies doen?

U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.Disclaimer verkeersborden-oefenen.nl

1. Toepasselijkheid
Deze disclaimer zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de websites verkeersborden-oefenen.nl van Seerden Design.

2. Akkoordverklaring
Indien u deze disclaimer niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd verkeersborden-oefenen.nl te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van verkeersborden-oefenen.nl geeft u daarmee aan onderhavige disclaimer te aanvaarden. verkeersborden-oefenen.nl is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot verkeersborden-oefenen.nl te ontzeggen.

3.Wijziging
verkeersborden-oefenen.nl is te allen tijde gerechtigd de informatie op verkeersborden-oefenen.nl en deze disclaimer en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. verkeersborden-oefenen.nl adviseert u verkeersborden-oefenen.nl en de disclaimer en de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. Doel verkeersborden-oefenen.nl
verkeersborden-oefenen.nl beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over beveiligingsproducten in de breedste zin des woords. Op de door verkeersborden-oefenen.nl aangeboden producten zijn de voorwaarden van verkeersborden-oefenen.nl van toepassing. Op de producten en diensten die in de shop (mede) door partners van verkeersborden-oefenen.nl worden aangeboden zijn de Voorwaarden van de desbetreffende partner meestal aanvullend van toepassing (lees hiervoor de Algemene Voorwaarden van verkeersborden-oefenen.nl). verkeersborden-oefenen.nl streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel verkeersborden-oefenen.nl de informatie op verkeersborden-oeenen.nl met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks
verkeersborden-oefenen.nl kan hyperlinks naar websites van partners van verkeersborden-oefenen.nl en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. verkeersborden-oefenen.nl is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat verkeersborden-oefenen.nl deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

6. Eigendom
Alle rechten op verkeersborden-oefenen.nl en alle informatie op deze website berusten volledig bij Seerden Design, haar partners en adverteerders. Seerden Design behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriŽle eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Seerden Design, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van verkeersborden-oefenen.nl geldt: © 2010 verkeersborden-oefenen.nl, Nederland.

7. Informatie
verkeersborden-oefenen.nl en de hierinopgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geÔmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina's van verkeersborden-oefenen.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Seerden Design. Het is niet toegestaan informatie die van verkeersborden-oefenen.nl wordt verkregen te wijzigen, kopiŽren, distribueren, openbaarmaken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8. Gebruiksrecht
verkeersborden-oefenen.nl verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan verkeersborden-oefenen.nl te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze disclaimer of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze disclaimer, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om verkeersborden-oefenen.nl te kunnen raadplegen of verkeersborden-oefenen.nl in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om verkeersborden-oefenen.nl te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door verkeersborden-oefenen.nl worden ontsloten. Bovendien is het verboden verkeersborden-oefenen.nl - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van verkeersborden-oefenen.nl voor andere doelen te gebruien dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

9. Beveiliging
verkeersborden-oefenen.nl spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

10. Plaatsing berichten
De berichten die de bezoeker van verkeersborden-oefenen.nl achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van verkeersborden-oefenen.nl te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. verkeersborden-oefenen.nl staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. verkeersborden-oefenen.nl is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiŽle overheidsinstanties te verstrekken.

11. Aansprakelijkheid
verkeersborden-oefenen.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van verkeersborden-oefenen.nl, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op verkeersborden-oefenen.nl of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf verkeersborden-oefenen.nl, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om verkeersborden-oefenen.nl te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van verkeersborden-oefenen.nl

12. Conversie
Indien enige bepaling uit deze disclaimer nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

13. Verkoop producten
Voor de verkoop van producten op verkeersborden-oefenen.nl gelden de genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige disclaimer zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van verkeersborden-oefenen.nl worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Roermond.