Betekenis: vluchthaven met o.a. noodtelefoon
Aanvullende betekenis: voorzien van een noodtelefoon en brandblus- apparaat.