Betekenis: wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief)
Aanvullende betekenis: bewegwijzering voor fietsers.