Betekenis: beslissingswegwijzer langs niet-autosnelweg met interlokale doelen en routenummer niet-autosnelweg
Aanvullende betekenis: bewegwijzering.