Betekenis: route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen
Aanvullende betekenis: vrachtauto's of auto's met gevaarlijke stoffen zijn verplicht deze route te volgen.