Betekenis: wijkwegwijzers binnen de bebouwde kom, met wijknummers (in verkeersgebieden)
Aanvullende betekenis: wijkaanduiding.