Betekenis: wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknamen (in verkeersgebieden)
Aanvullende betekenis: wijkaanduiding.