Betekenis: voorsorteren op niet-autosnel-wegen. bord met interlokale doelen, routenummers en verwijzing naar autosnelweg
Aanvullende betekenis: bewegwijzering.