Betekenis: voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met inerlokaal doel, een dagrecre-atiecentrum, objecten en stadsroutenummers
Aanvullende betekenis: bewegwijzering.