Betekenis: losliggende stenen
Aanvullende betekenis: let op: losliggende stenen.