Betekenis: einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden
Aanvullende betekenis: alle voorgaande verboden op elektronische signalerings- borden gelden niet meer.