Betekenis: gesloten voor voertuigen, waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven
Aanvullende betekenis: voertuigen die een hogere aslast hebben dan (in dit geval) 4,8 ton mogen deze weg niet in.