Betekenis: voorrangskruispunt. zijweg rechts
Aanvullende betekenis: je hebt voorrang op het verkeer dat van rechts komt.