Betekenis: voorrangskruispunt
Aanvullende betekenis: je hebt voorrang op het verkeer dat van links en rechts komt.